δέω (deô)

una radice
TDNT - 2: 60,148
Numero Strong: G1210
verbo

1) legare, assicurare
   1a) legare, assicurare con le catene, incatenare
   1b) metaforicamente
      1b1) Satana tenne legato una donna, che manteneva curva, per mezzo di un demone, suo messaggero, che si era impossessato di lei impedendole di raddrizzarsi Luca 13:11-16
      1b2) legare, mettere sotto un'obbligazione, della legge, del dovere eccetera
         1b2a) essere legato a qualcuno, una moglie, un marito
      1b3) impedire, proibire, dichiarare di essere illecito

δεδεκώς: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
δέδεμαι: 1sing. pass. pf. ind.
δεδεμένα: pass. pf. ptc. nom. pl. neut.
δεδεμένην: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
δεδεμένον: pass. pf. ptc. acc. sing. masc., pass. pf. ptc. nom. sing. neut.
δεδεμένος: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
δεδεμένους: pass. pf. ptc. acc. pl. masc.
δέδεσαι: 2sing. pass. pf. ind.
δεδέσθαι: pass. pf. inf.
δέδεται: 3sing. pass. pf. ind.
δεθῆναι: pass. aor. inf.
δῆσαι: att. aor. inf.
δήσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
δήσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
δήσατε: 2pl. att. aor. imptv.
δήσῃ: 3sing. att. aor. cong.
δήσῃς: 2sing. att. aor. cong.
δήσητε: 2pl. att. aor. cong.
δήσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
ἔδησαν: 3pl. att. aor. ind.
ἔδησεν: 3sing. att. aor. ind.

(+αὐτός) legare: 3
(+αὐτός) tenere legare: 1
avvolgere: 1
avvolgere da fasciare: 1
fare incatenare: 1
in prigione: 1
incatenare: 3
legare: 26
non tradotto: 2
per incatenare: 1
tenere legare: 1
trovare prigione: 1
vincolare: 1
Totale: 43

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω