δείκνυμι (deiknumi)

una forma prolungata di un primario obsoleto dello stesso significato
TDNT - 2: 25,*
Numero Strong: G1166
verbo

1) mostrare, esporre agli occhi
2) metaforicamente
   2a) dare evidenza o prova di una cosa
   2b) mostrare con parole o insegnare

δεικνύειν: att. pres. inf.
δεικνύεις: 2sing. att. pres. ind.
δείκνυμι: 1sing. att. pres. ind.
δεικνύοντός: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
δείκνυσιν: 3sing. att. pres. ind.
δεῖξαι: att. aor. inf.
δείξατέ: 2pl. att. aor. imptv.
δειξάτω: 3sing. att. aor. imptv.
δείξει: 3sing. att. fut. ind.
δεῖξον, δεῖξόν: 2sing. att. aor. imptv.
δείξω: 1sing. att. aor. cong., 1sing. att. fut. ind.
δειχθέντα: pass. aor. ptc. acc. sing. masc.
ἔδειξα: 1sing. att. aor. ind.
ἔδειξεν, ἔδειξέν: 3sing. att. aor. ind.

(+ἐγώ) mostrare: 4
(+σεαυτοῦ) mostrare: 3
fare vedere: 1
manifestare: 1
mostrare: 20
non tradotto: 1
per mostrare: 2
spiegare: 1
Totale: 33

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω