δεῦρο (deuro)

di affinità incerta
Numero Strong: G1204
avverbio

1) di luogo,
   1a) fino a questo luogo
   1b) per incoraggiare o chiamare, qui! vieni!
2) di tempo, fin ad adesso, ora

δεῦρο: avv.

(+ἄχρι ὁ) finora: 1
andare: 1
venire: 7
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω