δειγματίζω (deigmatizô)

da δεῖγμα
TDNT - 2: 31,141
Numero Strong: G1165
verbo

1) fare un esempio di, mostrare come esempio

δειγματίσαι: att. aor. inf.
ἐδειγμάτισεν: 3sing. att. aor. ind.

(+αὐτός) esporre a infamare: 1
fare uno spettacolare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω