δελεάζω (deleazô)

dalla radice di δόλος
Numero Strong: G1185
verbo

1) tormentare, prendere con un'esca
2) metaforicamente sedurre, allettare, adescare, ingannare

δελεαζόμενος: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
δελεάζοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
δελεάζουσιν: 3pl. att. pres. ind.

adescare: 2
sedurre: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω