δικαιόω (dikaioô)

da δίκαιος
TDNT - 2: 211,168
Numero Strong: G1344
verbo

1) rendere retto o come si dovrebbe essere
2) mostrare, esporre o dimostrare qualcuno di essere retto, come lui è e vuole essere considerato
3) dichiarare o pronunciare che qualcuno è giusto, retto, o come dovrebbe essere

δεδικαίωμαι: 1sing. pass. pf. ind.
δεδικαιωμένος: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
δεδικαίωται: 3sing. pass. pf. ind.
δικαιοῖ: 3sing. att. pres. ind.
δικαιούμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
δικαιοῦντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
δικαιοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
δικαιοῦσθαι: pass. pres. inf.
δικαιοῦσθε: 2pl. pass. pres. ind.
δικαιοῦται: 3sing. pass. pres. ind.
δικαιωθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
δικαιωθῆναι: pass. aor. inf.
δικαιωθῇς: 2sing. pass. aor. cong.
δικαιωθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
δικαιωθήσῃ: 2sing. pass. fut. ind.
δικαιωθήσονται: 3pl. pass. fut. ind.
δικαιωθῶμεν: 1pl. pass. aor. cong.
δικαιῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
δικαιῶσαι: att. aor. inf.
δικαιώσει: 3sing. att. fut. ind.
ἐδικαιώθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐδικαιώθητε: 2pl. pass. aor. ind.
ἐδικαίωσαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐδικαίωσεν: 3sing. att. aor. ind.

(+ἄν) riconoscere giustificare: 1
(+ἑαυτοῦ) giustificare: 1
giustificare: 34
liberare: 1
rendere giustiziare: 1
riconoscere giustiziare: 1
Totale: 39

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω