δυναμόω (dunamoô)

da δύναμις
TDNT - 2: 284,186
Numero Strong: G1412
verbo

1) rendere forte, confermare, fortificare

δυναμούμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἐδυναμώθησαν: 3pl. pass. aor. ind.

fortificare: 1
guarire: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω