εἴδωλον (eidôlon)

da εἶδος, un'immagine (cioè per adorazione)
TDNT - 2: 375,202
Numero Strong: G1497
sostantivo neutro

1) immagine, somiglianza
   1a) cioè qualunque cosa che rappresenta la forma di un oggetto, sia vero sia immaginario
   1b) usato di apparizioni, fantasmi, eccetera
2) l'immagine di un dio pagano, idolo
3) un dio falso

εἴδωλα: acc. pl.
εἴδωλον, εἴδωλόν: nom. sing.
εἰδώλου: gen. sing.
εἰδώλῳ: dat. sing.
εἰδώλων: gen. pl.

idolatrare: 10
uno idolatrare: 1
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω