εὐεργέτης (euergetês)

da εὖ e la radice di ἔργον
TDNT - 2: 654,251
Numero Strong: G2110
sostantivo maschile

1) benefattore
2) un titolo di onore, conferito su quelli che avevano fatto un servizio al loro paese, e ai principi

εὐεργέται: nom. pl.

beneficare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω