εφφαθα (effatha)

di origine aramaica
Numero Strong: G2188
verbo

1) apriti
   1a) ricevere il potere dell'udito, siccome gli orecchi del sordo e gli occhi del non vedente erano considerati chiusi

εφφαθα: 2sing. pass. aor. imptv.

effatà: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω