φίλος (filos)

una parola primitiva
TDNT - 9: 146,1262
Numero Strong: G5384
aggettivo

1) amico, essere amichevole a qualcuno, volergli bene
   1a) un amico
   1b) un socio
   1c) colui che si associa famigliarmente con qualcuno, un compagno
   1d) uno degli amici dello sposo che per suo conto chiedeva la mano della sposa e rendeva vari servizi nel matrimonio e per celebrare la nozze

φίλας: acc. pl. femm.
φίλε: voc. sing. masc.
φίλοι: nom. pl. masc.
φίλοις: dat. pl. masc.
φίλον: acc. sing. masc.
φίλος: nom. sing. masc.
φίλους: acc. pl. masc.
φίλων: gen. pl. masc.

amicare: 24
di amicare: 2
uno amicare: 3
Totale: 29

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω