φέρω (ferô)

un verbo primario (per cui altri ed a quanto pare non simili verbi sono usati solo in certi tempi, vale a dire, oio e enegko)
TDNT - 9: 56,1252
Numero Strong: G5342
verbo

1) portare
   1a) portare qualche carico
      1a1) portare con sé stesso
   1b) muovere portando; muovere o essere portato o sopportato, con l'idea di forza o velocità
      1b1) di persone portate da una nave sul mare
      1b2) di una raffica di vento
      1b3) della mente, essere mosso interiormente, incitato
   1c) sopportare cioè sostenere (impedire di cadere)
      1c1) di Cristo, che sostiene l'universo
2) portare, cioè sopportare, sopportare il rigore di una cosa, sopportare pazientemente la condotta di qualcuno, o risparmiarlo (astenersi da punirlo o distruggerlo)
3) portare, portare a, portare in avanti
   3a) muovere a
   3b) portare annunciando, annunciare
   3c) portare cioè produrre; addurre in un discorso
   3d) condurre, guidare

ἐνέγκαι: att. aor. inf.
ἐνέγκας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἐνέγκατε: 2pl. att. aor. imptv.
ἐνεχθεῖσαν: pass. aor. ptc. acc. sing. femm.
ἐνεχθείσης: pass. aor. ptc. gen. sing. femm.
ἔφερεν: 3sing. att. impf. ind.
ἐφερόμεθα: 1pl. pass. impf. ind.
ἔφερον: 3pl. att. impf. ind.
ἐφέροντο: 3pl. pass. impf. ind.
ἤνεγκα: 1sing. att. aor. ind.
ἤνεγκαν: 3pl. att. aor. ind.
ἤνεγκεν: 3sing. att. aor. ind.
ἠνέχθη: 3sing. pass. aor. ind.
οἴσει: 3sing. att. fut. ind.
οἴσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
φέρε: 2sing. att. pres. imptv.
φέρει: 3sing. att. pres. ind.
φέρειν: att. pres. inf.
φέρεσθαι: pass. pres. inf.
φέρετε: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
φέρετέ: 2pl. att. pres. imptv.
φέρῃ: 3sing. att. pres. cong.
φέρητε: 2pl. att. pres. cong.
φερομένην: pass. pres. ptc. acc. sing. femm.
φερομένης: pass. pres. ptc. gen. sing. femm.
φερόμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
φέρον: att. pres. ptc. acc. sing. neut.
φέροντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
φέρουσαι: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
φέρουσαν: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
φέρουσιν: 3pl. att. pres. ind.
φερώμεθα: 1pl. pass. pres. cong.
φέρων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

(+αὐτός) portare: 2
(+ἐγώ αὐτός) portare: 1
(+ἐγώ) portare: 1
accertare: 1
andare a derivare: 1
che recare: 1
che soffiare: 1
con: 1
condurre: 10
consegnare: 2
dare: 4
giungere: 1
giungere a dare: 1
immettere: 1
imputare: 1
porgere: 2
porta: 2
portare: 23
portare a derivare: 1
produrre: 1
recare: 1
sopportare: 2
sospingere: 1
sostenere: 1
tendere: 1
venire: 2
Totale: 66

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω