φαῦλος (faulos)

a quanto pare una parola primaria
Numero Strong: G5337
aggettivo

1) facile, ordinario, cattivo, indegno, senza importanza
2) eticamente: cattivo, meschino, malvagio

φαῦλα: acc. pl. neut.
φαῦλον: acc. sing. neut., nom. sing. neut.

(+) male: 1
cattivare: 1
male: 3
malvagità: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω