φλύαρος (fluaros)

da fluo (formare bolle)
Numero Strong: G5397
aggettivo

1) di persone che dicono o fanno cose sciocche, garrulo, chiacchierone
2) di cose inutili, sciocco, trascurabile, vano

φλύαροι: nom. pl. femm.

pettegolare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω