φθείρω (ftheirô)

probabilmente fortificata da fthio (languire o devastare)
TDNT - 9: 93,1259
Numero Strong: G5351
verbo

1) corrompere, distruggere
   1a) nell'opinione degli ebrei, il tempio era corrotto o " distrutto" quando qualcuno lo profanava o danneggiava qualcosa in esso, anche minimamente, o se i suoi guardiani trascuravano i loro doveri
   1b) condurre una chiesa cristiana via da quello stato di conoscenza e santità in cui dovrebbe dimorare
   1c) essere distrutto, perire
   1d) in senso etico, corrompere, depravare

ἐφθείραμεν: 1pl. att. aor. ind.
ἔφθειρεν: 3sing. att. impf. ind.
φθαρῇ: 3sing. pass. aor. cong.
φθαρήσονται: 3pl. pass. fut. ind.
φθείρει: 3sing. att. pres. ind.
φθειρόμενον: pass. pres. ptc. acc. sing. masc.
φθείρονται: 3pl. pass. pres. ind.
φθείρουσιν: 3pl. att. pres. ind.
φθερεῖ: 3sing. att. fut. ind.

corrompere: 4
guastare: 2
perire: 1
rovinare: 1
venire corrompere: 1
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω