φρυάσσω (fruassô)

simile a βρύω, βρύχω
Numero Strong: G5433
verbo

1) nitrire, calpestare il terreno, impennare, sbuffare
2) essere vivace, focoso
   2a) di cavalli
   2b) di uomini
      2b1) avere un comportamento arrogante
      2b2) comportarsi arrogantemente
   2c) essere tumultuoso, andare su tutte le furie

ἐφρύαξαν: 3pl. att. aor. ind.

questo tumultuare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω