φωτίζω (fôtizô)

da φῶς
TDNT - 9: 310,1293
Numero Strong: G5461
verbo

1) dare luce, splendere
2) illuminare
3) portare alla luce, rendere evidente
   3a) far esistere qualcosa, così che viene alla luce e diventa chiaro a tutti
4) illuminare, spiritualmente, imbevere con conoscenza salvifica
   4a) istruire, informare, insegnare
   4b) dare comprensione a

ἐφώτισεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐφωτίσθη: 3sing. pass. aor. ind.
πεφωτισμένους: pass. pf. ptc. acc. pl. masc.
φωτίζει: 3sing. att. pres. ind.
φωτίζῃ: 3sing. att. pres. cong.
φωτίσαι: att. aor. inf.
φωτίσαντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
φωτίσει: 3sing. att. fut. ind.
φωτισθέντας: pass. aor. ptc. acc. pl. masc.
φωτισθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.

illuminare: 8
manifestare: 1
mettere in lucere: 2
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω