γόης (goês)

da goao (gemere)
TDNT - 1: 737,126
Numero Strong: G1114
sostantivo maschile

1) uno che geme, un urlatore
2) un giocoliere, incantatore (perché incantesimi erano emessi con un genere di ulula)
3) un ingannatore, imbroglione

γόητες: nom. pl.

impostura: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω