γεύομαι (geuomai)

una radice
TDNT - 1: 675,117
Numero Strong: G1089
verbo

1) assaggiare, provare il sapore di
2) assaggiare
   2a) percepire il sapore, partecipare, trarre diletto
   2b) sentire, far provare, sperimentare
3) prendere cibo, mangiare, prendere nutrimento

γευσάμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
γευσαμένους: med. aor. ptc. acc. pl. masc.
γεύσασθαι: med. aor. inf.
γεύσεταί: 3sing. med. fut. ind.
γεύσῃ: 2sing. med. aor. cong.
γεύσηται: 3sing. med. aor. cong.
γεύσωνται: 3pl. med. aor. cong.
ἐγεύσασθε: 2pl. med. aor. ind.
ἐγεύσατο: 3sing. med. aor. ind.

assaggiare: 4
gustare: 8
mangiare: 1
prendere cibare: 2
Totale: 15

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω