γλῶσσα (glôssa)

di affinità incerta
TDNT - 1: 719,123
Numero Strong: G1100
sostantivo femminile

1) lingua, un membro del corpo, l'organo per l'articolazione delle parole
2) lingua
   1a) la lingua o il dialetto usato da una gente particolare e diversa da quella di altre nazioni

γλῶσσα, γλῶσσά: nom. sing.
γλῶσσαι: nom. pl.
γλώσσαις: dat. pl.
γλῶσσαν, γλῶσσάν: acc. sing.
γλώσσας: acc. pl.
γλώσσῃ: dat. sing.
γλώσσης: gen. sing.
γλωσσῶν: gen. pl.

di lingua: 4
in lingua: 14
in lingua più: 1
lingua: 28
non tradotto: 2
uno parlare in lingua: 1
Totale: 50

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω