γράφω (grafô)

una radice
TDNT - 1: 742,128
Numero Strong: G1125
verbo

1) scrivere, con referenza alla forma delle lettere
   1a) delineare (o formare) lettere su una tavoletta, pergamena, carta, o altro materiale
2) scrivere, con referenza ai contenuti della scrittura
   2a) esprimere in caratteri scritti
   2b) trascrivere (cose da non dimenticare), annotare, notare
   2c) usato delle cose che stanno scritte nei libri sacri (dell'AT)
   2d) scrivere a qualcuno, riferire per iscritto (in un'epistola scritta) per dare informazioni, istruzioni
3) riempire con scrittura
4) disegnare per iscritto, comporre

γεγραμμένα: pass. pf. ptc. acc. pl. neut., pass. pf. ptc. nom. pl. neut.
γεγραμμένας: pass. pf. ptc. acc. pl. femm.
γεγραμμένην: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
γεγραμμένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
γεγραμμένοις: pass. pf. ptc. dat. pl. neut.
γεγραμμένον: pass. pf. ptc. acc. sing. neut., pass. pf. ptc. nom. sing. neut.
γεγραμμένος: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
γεγραμμένων: pass. pf. ptc. gen. pl. masc., pass. pf. ptc. gen. pl. neut.
γέγραπται: 3sing. pass. pf. ind.
γέγραφα: 1sing. att. pf. ind.
γράφε: 2sing. att. pres. imptv.
γράφει: 3sing. att. pres. ind.
γράφειν: att. pres. inf.
γράφεσθαι: pass. pres. inf.
γράφηται: 3sing. pass. pres. cong.
γράφομεν: 1pl. att. pres. ind.
γραφόμενα: pass. pres. ptc. acc. pl. neut.
γράφω: 1sing. att. pres. ind.
γράφων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
γράψαι: att. aor. inf.
γράψαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
γράψας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
γράψῃς: 2sing. att. aor. cong.
γράψον: 2sing. att. aor. imptv.
γράψω: 1sing. att. aor. cong., 1sing. att. fut. ind.
ἔγραφεν: 3sing. att. impf. ind.
ἐγράφη: 3sing. pass. aor. ind.
ἔγραψα, ἔγραψά: 1sing. att. aor. ind.
ἔγραψαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐγράψατε: 2pl. att. aor. ind.
ἔγραψεν: 3sing. att. aor. ind.

(+) descrivere: 1
(+σύ) fare: 1
(+σύ) scrivere: 5
da scrivere: 2
descrivere: 2
fare: 1
iscrivere: 1
lasciare scrivere: 1
lettera: 1
non tradotto: 3
prescrivere: 1
quanto scrivere: 1
scrivere: 144
scrivere di: 1
stare scrivere: 26
Totale: 191

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω