κάλυμμα (kalumma)

da καλύπτω
TDNT - 3: 558,405
Numero Strong: G2571
sostantivo neutro

1) velo, copertura

κάλυμμα: acc. sing., nom. sing.

uno velare: 2
velare: 2
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω