κάμπτω (kamptô)

a quanto pare un verbo primario
TDNT - 3: 594,413
Numero Strong: G2578
verbo

1) inginocchiarsi
   1a) davanti a qualcuno
      1a1) in onore di qualcuno
      1a2) in venerazione religiosa
   1b) usato per adoratori
2) inchinarsi

ἔκαμψαν: 3pl. att. aor. ind.
κάμπτω: 1sing. att. pres. ind.
κάμψει: 3sing. att. fut. ind.
κάμψῃ: 3sing. att. aor. cong.

piegare: 4
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω