κόκκινος (kokkinos)

da κόκκος (dalla forma dell'insetto)
TDNT - 3: 812,450
Numero Strong: G2847
aggettivo

1) cremisi, di colore scarlatto. Un nocciolo, il grano o bacca di "ilex coccifera" che sono dei grappoli di uova di un insetto femmina, il "kermes" (assomiglia alla cocciniglia); queste bacche, raccolte e polverizzate, producono un colorante rosso che era usato nella tintura (Plinio)
2) stoffa o abbigliamento di colore scarlatto

κοκκίνην: acc. sing. femm.
κόκκινον: acc. sing. neut.
κοκκίνου: gen. sing. neut.

di scarlatto: 2
scarlatto: 4
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω