κόπτω (koptô)

una radice
TDNT - 3: 830,453
Numero Strong: G2875
verbo

1) tagliare, colpire, percuotere
2) tagliare da, tagliare via
3) far lamenti, colpire il proprio petto come segno di dolore, essere sconvolto

ἔκοπτον: 3pl. att. impf. ind.
ἐκόπτοντο: 3pl. med. impf. ind.
ἐκόψασθε: 2pl. med. aor. ind.
κόψαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
κόψονται: 3pl. med. fut. ind.

fare cordoglio: 4
fare lamentare: 1
piangere: 1
tagliare: 2
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω