κόρος (koros)

di origine ebraica
Numero Strong: G2884
sostantivo maschile

1) un coro, la misura ebraica di capacità più grande (cioè, per grano, eccetera) di 350 a 400 litri

κόρους: acc. pl.

coro: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω