κῦμα (kuma)

da kuo (gonfiare (con un bambino), cioè curvare)
Numero Strong: G2949
sostantivo neutro

1) un'onda, soprattutto del mare o di un lago
   1a) di uomini impulsivi e senza dominio di sé, gettati avanti e indietro dalle loro passioni furiose

κύματα: nom. pl.
κυμάτων: gen. pl.

onde: 5
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω