κακοπαθέω (kakopatheô)

dalla stessa parola di κακοπάθεια
TDNT - 5: 936,798
Numero Strong: G2553
verbo

1) soffrire (sopportare) le difficoltà (fatiche, tribolazioni)
2) essere afflitto

κακοπαθεῖ: 3sing. att. pres. ind.
κακοπάθησον: 2sing. att. aor. imptv.
κακοπαθῶ: 1sing. att. pres. ind.

soffrire: 2
sopportare soffrire: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω