κακοποιέω (kakopoieô)

da κακοποιός
TDNT - 3: 485,391
Numero Strong: G2554
verbo

1) danneggiare
2) fare male, offendere

κακοποιῆσαι: att. aor. inf.
κακοποιοῦντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
κακοποιῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

di male: 1
fare di male: 1
fare male: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω