καλοδιδάσκαλος (kalodidaskalos)

da καλός e διδάσκαλος
TDNT - 2: 159,161
Numero Strong: G2567
aggettivo

1) che insegna quello che è buono, un insegnante di bontà

καλοδιδασκάλους: acc. pl. femm.

maestria in bene: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω