καθίζω (kathizô)

un'altra forma (attiva) di καθέζομαι
TDNT - 3: 440,386
Numero Strong: G2523
verbo

1) fare sedere
   1a) posare, nominare, conferire un regno su qualcuno
2) intransitivamente
   2a) sedersi
   2b) sedere
      2b1) avere fissato la propria dimora
      2b2) soggiornare, stabilire

ἐκάθισα: 1sing. att. aor. ind.
ἐκάθισαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐκάθισεν: 3sing. att. aor. ind.
καθίζετε: 2pl. att. pres. ind.
καθίσαι: att. aor. inf.
καθίσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
καθίσαντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
καθίσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
καθίσατε: 2pl. att. aor. imptv.
καθίσει: 3sing. att. fut. ind.
καθίσῃ: 3sing. att. aor. cong.
καθίσταται: 3sing. pass. pres. ind.
καθίσωμεν: 1pl. att. aor. cong.
καθίσωσιν: 3pl. att. aor. cong.
κεκάθικεν: 3sing. att. pf. ind.

costituire: 2
costituire come giudicare: 1
fare sedere: 2
mettere a sedere: 4
mettere sedere: 1
montare: 3
porre: 1
prendere porre: 1
rendere: 1
rimanere: 2
salire: 1
se ne posare: 1
sedere: 30
Totale: 50

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω