καθαρίζω (katharizô)

da καθαρός
TDNT - 3: 413,381
Numero Strong: G2511
verbo

1) rendere pulito, pulire
   1a) da macchie fisiche ed immondizia
      1a1) utensili, cibo
      1a2) un lebbroso, pulire guarendo
      1a3) rimuovere pulendo
   1b) in senso morale
      1b1) liberare dall'impurità del peccato e da difetti
      1b2) purificare da cattiveria
      1b3) liberare dalla colpa del peccato, purificare
      1b4) consacrare pulendo o purificando
      1b5) consacrare, dedicare
2) pronunciare puro in senso levitico

ἐκαθάρισεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐκαθαρίσθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐκαθαρίσθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
καθαριεῖ: 3sing. att. fut. ind.
καθαρίζει: 3sing. att. pres. ind.
καθαρίζεσθαι: pass. pres. inf.
καθαρίζεται: 3sing. pass. pres. ind.
καθαρίζετε: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
καθαρίζονται: 3pl. pass. pres. ind.
καθαρίζων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
καθαρίσαι: att. aor. inf.
καθαρίσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
καθαρίσατε: 2pl. att. aor. imptv.
καθαρίσῃ: 3sing. att. aor. cong.
καθαρίσθητι: 2sing. pass. aor. imptv.
καθάρισον: 2sing. att. aor. imptv.
καθαρίσωμεν: 1pl. att. aor. cong.
κεκαθαρισμένους: pass. pf. ptc. acc. pl. masc.

(+ἐγώ) purificare: 4
(+ἑαυτοῦ) purificare: 2
dichiarare purità: 1
pulire: 4
purificare: 20
Totale: 31

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω