καθαρότης (katharotês)

da καθαρός
TDNT - 3: 413,381
Numero Strong: G2514
sostantivo femminile

1) pulizia, purezza
   1a) in senso levitico

καθαρότητα: acc. sing.

purezza: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω