καταφιλέω (katafileô)

di origine latina
TDNT - 9: 114,1262
Numero Strong: G2705
verbo

1) baciare molto, baciare ripetutamente, baciare dolcemente

καταφιλοῦσά: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
κατεφίλει: 3sing. att. impf. ind.
κατεφίλησεν: 3sing. att. aor. ind.
κατεφίλουν: 3pl. att. impf. ind.

(+ἐγώ) baciare: 1
baciare: 3
baciare e ribaciare: 1
dare uno lunghezza baciare: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω