καταφρονητής (katafronêtês)

da καταφρονέω
TDNT - 3: 632,421
Numero Strong: G2707
sostantivo maschile

1) spregiatore

καταφρονηταί: voc. pl.

(+) disprezzare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω