καυχάομαι (kauchaomai)

da qualche (obsoleta) radice simile a quella di aucheo (vantare) e εὔχομαι
TDNT - 3: 645,423
Numero Strong: G2744
verbo

1) vantarsi (sia con ragione che senza)
2) vantarsi a causa di una cosa
3) vantarsi di una cosa

καυχᾶσαι: 2sing. med. pres. ind.
καυχᾶσθαι: med. pres. inf.
καυχᾶσθε: 2pl. med. pres. ind.
καυχάσθω: 3sing. med. pres. imptv.
καυχήσασθαι: med. aor. inf.
καυχήσηται: 3sing. med. aor. cong.
καυχήσομαι: 1sing. med. fut. ind.
καυχησόμεθα: 1pl. med. fut. ind.
καυχήσωμαι: 1sing. med. aor. cong.
καυχήσωνται: 3pl. med. aor. cong.
καυχῶμαι: 1sing. med. pres. ind.
καυχώμεθα: 1pl. med. pres. ind.
καυχώμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
καυχώμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
καυχωμένους: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
καυχῶνται: 3pl. med. pres. ind.
κεκαύχημαι: 1sing. med. pf. ind.

ardere: 1
essere fierezza: 1
gloriare: 3
io vantare di: 1
potere vantare: 1
se vantare: 1
vantare: 27
voi vantare: 1
volere vantare: 1
Totale: 37

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω