καυσόομαι (kausoomai)

da καῦσις
TDNT - 3: 644,*
Numero Strong: G2741
verbo

1) bruciare, dare fuoco a
2) soffrire per un bruciore febbricitante, essere bruciato dalla febbre

καυσούμενα: pass. pres. ptc. nom. pl. neut.

infiammare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω