κεφαλή (kefalê)

dalla parola primaria kapto (nel senso di afferrare)
TDNT - 3: 673,429
Numero Strong: G2776
sostantivo femminile

1) la testa, di uomini e spesso di animali. Siccome la perdita della testa distrugge la vita, questa parola è usata nelle frasi che si riferiscono alla pena capitale.
2) metaforicamente una carica suprema, un capo, principale
   2a) di persone, signore, padrone: di un marito in relazione a sua moglie
   2b) di Cristo: il Signore, sposo della Chiesa
   2c) di cose: la pietra angolare

κεφαλαὶ: nom. pl.
κεφαλάς, κεφαλὰς: acc. pl.
κεφαλή, κεφαλὴ: nom. sing.
κεφαλῇ: dat. sing.
κεφαλήν, κεφαλὴν: acc. sing.
κεφαλῆς: gen. sing.
κεφαλῶν: gen. pl.

(+) capo: 1
(+εἰς γωνία) pietra angolo: 1
(+γωνία) pietra angolo: 1
angolo: 1
capo: 50
di testa: 1
non tradotto: 1
pietra: 2
quello: 1
testa: 16
Totale: 75

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω