κερδαίνω (kerdainô)

da κέρδος
TDNT - 3: 672,428
Numero Strong: G2770
verbo

1) guadagnare, acquisire, ottenere
2) metaforicamente
   2a) del guadagno ottenuto evitando o scappando dal maligno
   2b) guadagnare qualcuno cioè vincerlo per il regno di Dio, guadagnare qualcuno alla fede in Cristo
   2c) ottenere il favore e la comunione di Cristo

ἐκέρδησα: 1sing. att. aor. ind.
ἐκέρδησας: 2sing. att. aor. ind.
ἐκέρδησεν: 3sing. att. aor. ind.
κερδάνω: 1sing. att. aor. cong.
κερδηθήσονται: 3pl. pass. fut. ind.
κερδῆσαι, κερδῆσαί: att. aor. inf.
κερδήσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
κερδήσῃ: 3sing. att. aor. cong.
κερδήσομεν: 1pl. att. fut. ind.
κερδήσω: 1sing. att. aor. cong.

guadagnare: 16
per evitare: 1
Totale: 17

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω