κινέω (kineô)

da kio (poetica per eimi, andare)
TDNT - 3: 718,435
Numero Strong: G2795
verbo

1) fare andare, cioè muovere, mettere in moto
   1a) essere mosso, muovere: di quella mozione che è evidente nella vita
   1b) muovere da un luogo, rimuovere
2) metaforicamente
   2a) muovere, eccitare
   2b) un'insurrezione, disturbo
   2c) mettere in commozione

ἐκινήθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐκινήθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
κινῆσαι: att. aor. inf.
κινήσω: 1sing. att. fut. ind.
κινούμεθα: 1pl. pass. pres. ind.
κινοῦντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
κινοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.

essere in agitare: 1
fomentare: 1
mozzare: 1
muovere: 1
rimuovere: 2
scuotere: 2
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω