κινδυνεύω (kinduneuô)

da κίνδυνος
Numero Strong: G2793
verbo

1) essere in azzardo, essere in pericolo, mettere in pericolo

ἐκινδύνευον: 3pl. att. impf. ind.
κινδυνεύει: 3sing. att. pres. ind.
κινδυνεύομεν: 1pl. att. pres. ind.

correre rischiare di: 1
essere in pericolare: 2
pericolare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω