κλίμα (klima)

da κλίνω
Numero Strong: G2824
sostantivo neutro

1) inclinazione, pendio
2) il (supposto) pendio della terra dall'equatore verso i poli, una zona
3) un tratto di terra, una regione

κλίμασι, κλίμασιν: dat. pl.
κλίματα: acc. pl.

(+) regione: 1
regione: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω