κλέπτης (kleptês)

da κλέπτω
TDNT - 3: 754,441
Numero Strong: G2812
sostantivo maschile

1) un malversatore, ladruncolo
   1a) il termine viene usato per indicare quei falsi insegnanti che non si curano di istruire gli uomini, ma cercano di abusare della loro fiducia per i propri interessi

κλέπται: nom. pl.
κλέπτης: nom. sing.

ladro: 10
uno ladro: 6
Totale: 16

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω