κλάδος (klados)

da κλάω
TDNT - 3: 720,*
Numero Strong: G2798
sostantivo maschile

1) un ramoscello giovane e tenero, tagliato per essere innestato
2) un ramo
   2a) come i patriarchi ebrei sono paragonati ad una radice, così la loro posterità è paragonata a rami

κλάδοι: nom. pl.
κλάδοις: dat. pl.
κλάδος: nom. sing.
κλάδους: acc. pl.
κλάδων: gen. pl.

(+) ramo: 1
di ramo: 2
ramo: 8
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω