κλείω (kleiô)

un verbo primario
Numero Strong: G2808
verbo

1) chiudere, racchiudere
2) metaforicamente
   2a) fare che il cielo trattenga la pioggia
   2b) negare la compassione a qualcuno, essere privo di pietà verso qualcuno
   2c) impedire l'ingresso nel regno dei cieli

ἔκλεισεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐκλείσθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐκλείσθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
κεκλεισμένον: pass. pf. ptc. acc. sing. neut.
κεκλεισμένων: pass. pf. ptc. gen. pl. femm.
κέκλεισται: 3sing. pass. pf. ind.
κλείετε: 2pl. att. pres. ind.
κλεῖσαι: att. aor. inf.
κλείσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
κλείσει: 3sing. att. fut. ind.
κλείσῃ: 3sing. att. aor. cong.
κλεισθῶσιν: 3pl. pass. aor. cong.
κλείων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

(+ὁ σπλάγχνον) non avere pietà: 1
chiudere: 14
serrare: 1
Totale: 16

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω