κοιλία (koilia)

da koilos ("cavo")
TDNT - 3: 786,446
Numero Strong: G2836
sostantivo femminile

1) l'addome, l'intera cavità
   1a) lo stomaco
2) il ventre
3) la gola
   3a) l'essere soggetto ai piaceri del palato, a ghiottoneria, a desideri materiali
4) l'utero, il luogo dove il feto è concepito e nutrito fino alla nascita, il grembo
   4a) dell'utero di animali
5) la parte intima di un uomo, l'anima, il cuore come la sede del pensiero, sentimento, scelta

κοιλία: nom. sing.
κοιλίᾳ: dat. sing.
κοιλίαι: nom. pl.
κοιλίαν: acc. sing.
κοιλίας: gen. sing.

(+μήτηρ αὐτός) nascere: 2
(+μήτηρ) nascere: 1
grembo: 6
non tradotto: 1
seno: 3
ventre: 7
viscere: 2
Totale: 22

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω