κοινός (koinos)

probabilmente da σύν
TDNT - 3: 789,447
Numero Strong: G2839
aggettivo

1) comune
2) comune cioè ordinario, che appartiene alla generalità
   2a) per gli ebrei, non santo, profano, impuro leviticamente

κοινά: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
κοιναῖς: dat. sing. femm.
κοινὴν: acc. sing. femm.
κοινῆς: gen. sing. femm.
κοινόν: nom. sing. neut.
κοινὸν: acc. sing. masc., acc. sing. neut.

comune: 2
di impurità: 2
impurità: 7
in comune: 2
profanare: 1
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω