κομίζω (komizô)

da una parola primaria komeo (attendere a, cioè avere cura di)
Numero Strong: G2865
verbo

1) curare, avere cura, provvedere
2) prendere o portare via per curare e preservare
3) portare via
4) portare, portare a, portare via per sé stesso, portare via quello che è il proprio, portare indietro
   4a) ricevere, ottenere: la benedizione promessa
   4b) ricevere quello che era prima il proprio, ricevere indietro, recuperare

ἐκομισάμην: 1sing. med. aor. ind.
ἐκομίσαντο: 3pl. med. aor. ind.
ἐκομίσατο: 3sing. med. aor. ind.
κομιεῖσθε: 2pl. med. fut. ind.
κομιζόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
κομίσασα: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
κομίσεται: 3sing. med. fut. ind.
κομίσησθε: 2pl. med. aor. cong.
κομίσηται: 3sing. med. aor. cong.

(+ἐγώ) ritirare: 1
ottenere: 3
portare: 1
riavere: 1
ricevere: 3
ricevere ricompensare: 1
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω