κονιάω (koniaô)

da konia (polvere, per analogia, cementa)
TDNT - 3: 827,453
Numero Strong: G2867
verbo

1) coprire con cemento, intonacare, imbiancare
   1a) gli ebrei erano abituati ad imbiancare gli ingressi dei loro sepolcri, come avvertimento contro la contaminazione che si avrebbe toccandoli
   1b) termine applicato a un ipocrita che cela la sua malevolenza sotto un'assunzione esteriore di pietà

κεκονιαμένε: pass. pf. ptc. voc. sing. masc.
κεκονιαμένοις: pass. pf. ptc. dat. pl. masc.

imbiancare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω