κοσμέω (kosmeô)

da κόσμος
TDNT - 3: 867,459
Numero Strong: G2885
verbo

1) mettere in ordine, sistemare, rendere pronto, preparare
2) ornare, adorare
3) metaforicamente abbellire con onore, ottenere onore

ἐκόσμησαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐκόσμουν: 3pl. att. impf. ind.
κεκορεσμένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
κεκοσμημένην: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
κεκοσμημένον: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
κεκόσμηται: 3sing. pass. pf. ind.
κοσμεῖν: att. pres. inf.
κοσμεῖτε: 2pl. att. pres. ind.
κοσμῶσιν: 3pl. att. pres. cong.

adornare: 5
onorare: 1
ornare: 1
preparare: 1
saziare: 1
vestire: 1
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω